Concreet verloopt een pastoraal traject als volgt:


Contact

U stuurt mij een bericht door middel van het contactformulier op deze site. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen, of mij bellen.


Intakegesprek

We maken een afspraak voor een intakegesprek waarin we persoonlijk kennis met elkaar maken en ik uw hulpvraag beluister. Het doel van dit gesprek is dat ik uw hulpvraag begrijp en tot een voorlopige probleemanalyse kom. Indien ik denk dat ik u niet kan helpen, zal ik u dat ook aan het eind van dit gesprek eerlijk laten weten.


Vijf gesprekken

Indien we na het intakegesprek er beiden van overtuigd zijn dat het zinvol is om een begeleiding aan te gaan, spreken we in eerste instantie af om elkaar nog vijf keer te spreken. In deze fase van de begeleiding werken we de probleemanalyse verder uit, en gaan we aan de slag met de relevante Bijbelse oplossingen.


Tweewekelijks

De gesprekken vinden tweewekelijks, op dezelfde tijd, plaats. Op die manier kunt u ze vooraf in uw agenda zetten.


Tussentijdse Evaluatie

Aan het eind van het vijfde gesprek evalueren we de vooruitgang en bespreken we hoe we verder gaan. Soms concluderen we dat er genoeg vooruitgang geboekt is om de begeleiding te beëindigen, soms beslissen we dat het nodig is om nog een tijdje door te gaan met de gesprekken en formuleren we nieuwe doelstellingen.


Opdrachten

Aan het eind van elk gesprek krijgt u één of meerdere opdrachten mee naar huis om in de tussenliggende tijd mee bezig te zijn.


Begeleidingsovereenkomst

Indien u beslist om een traject binnen Praktijk voor Pastorale Counseling aan te gaan, leggen we onze wederzijdse afspraken vast in een “begeleidingsovereenkomst”. Hierin staat beschreven wat u van mij kunt verwachten alsook de toezeggingen die u zelf doet om de begeleiding tot een goed einde te brengen. U kunt de volledige tekst hier downloaden.