Mijn naam is Dirk Lemmens. Ik ben sinds 1984 getrouwd met Petra, en samen hebben we twee getrouwde kinderen en vier kleinkinderen.

Ik ben kerkelijk opgegroeid, op mijn 14e bewust atheïst geworden en op mijn 19e radicaal tot levend geloof in Christus gekomen. Nadat ik mijn studie aan de universiteit heb afgerond, heb ik nog een bachelor’s in de theologie (specialisatie pastoraat) behaald aan de London School of Theology.

Pastorale betrokkenheid bij mensen die het moeilijk hebben, vormt een rode draad in mijn bediening. Van 1986 tot 2016 ben ik, soms voltijds, soms deeltijds, betrokken geweest bij het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC). Ik heb ook een aantal jaren gewerkt als senior counselor voor De Hoop GGZ in Dordrecht.

Daarnaast ben ik een aantal jaren actief geweest in het christelijk studentenwerk (IFES) en ben ik verbonden geweest als docent en studentendecaan aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Op dit moment ben ik drie dagen per week als vrijgestelde oudste verbonden aan de Christengemeente Tholen.

Op 2 januari 2017 ben ik, in goed overleg met het CPC, voor twee dagen per week gestart met Praktijk voor Pastorale Counseling als zelfstandig counselor.

Mijn hart gaat uit naar mensen die vastlopen, of dreigen vast te lopen in de moeiten van het leven. Ik vind het een voorrecht om als pastoraal counselor een tijdje bij hun langszij te mogen komen en getuige te mogen zijn van de manier waarop God het goede werk dat hij in hun leven begonnen is, ook voltooit. (Fil. 1:6)