Een “huwelijks-APK”

Binnenkort is het weer zover: mijn auto moet binnen voor de jaarlijkse autokeuring. Het is altijd een beetje spannend wat het resultaat zal zijn, maar tegelijk is het ook een geruststelling: een professional checkt de auto op zo’n 150 aandachtspunten, om zichtbare (en vooral onzichtbare) mankementen op te sporen, zodat ze verholpen kunnen worden voordat er iets ergs gebeurt. Hij checkt onderdelen waarvan ik het bestaan niet eens kon vermoeden, maar die wel het functioneren van mijn auto volkomen ondermijnen als ze het niet goed doen. Het mooie van zo’n technische controle is dat je niet wacht tot de auto begint te sputteren, maar dat je ook een auto die het prima doet, aan een grondig onderzoek onderwerpt.

Een paar weken geleden ontving ik de volgende mail: “Hallo Dirk. Vorige maand waren wij alweer 10 jaar getrouwd, hoog tijd voor een huwelijks-APK dachten wij… 🙂 We zijn alweer wat jaartjes onderweg en er is de laatste tijd veel veranderd (twee kids gekregen, nieuwe baan, nieuwe bediening in de kerk). Daarnaast hebben we in algemene zin een druk bestaan. Daardoor betrappen we onszelf er vaak op dat we soms meer ‘reactief overleven’ dan dat we ons huwelijk en gezin weldoordacht proactief geestelijk opbouwen. We hebben daar wel eens een poging voor ondernomen maar het blijkt lastig dit in de hectiek van het dagelijks leven uit te werken. Daarnaast willen we ook kritisch naar onszelf kijken: wat is goed en moeten vooral de komende 10 jaar blijven doen, wat is minder goed en hoe kunnen we dat veranderen om ons huwelijk voor de langere termijn van een goede basis te voorzien? Daar zouden we graag een paar gesprekken aan willen besteden. Per wanneer zou dat kunnen?

Het idee van een “huwelijks-APK” sprak me wel aan. Ik ben gelijk na gaan denken hoe ik daar concreet vorm aan zou kunnen geven. Ik heb hun het volgende antwoord gestuurd: “Hartelijk gefeliciteerd met jullie 10-jarig huwelijksjubileum! Een huwelijks-APK is nooit verkeerd! Mijn gedachte was om jullie huwelijk/gezin structureel tegen het bijbels onderwijs te houden zoals dat in “Meer dan Liefde”1 neergezet wordt. Ik heb geprobeerd om dat een beetje voor te bereiden, en in 5 sessies onder te brengen. Daar komt onderstaand voorstel uit voort. Uiteraard hoor ik graag jullie mening hierover: moet er iets uit? Moet er iets bij? Met broederlijke groet, Dirk.” De voorgestelde inhoud van hun “huwelijks-APK” ziet er als volgt uit:

Kennismaking

Tijdens het eerste gesprek stellen we ons aan elkaar voor: wie we zijn, hoe we onze huwelijkspartner ontmoet hebben, hoe we christen geworden zijn, etc. Ook leggen we gelijk de data voor de vier overige sessies vast (je beslist samen met het echtpaar of je er twee, drie of vier weken tussen laat).
Tegelijk gaan we ook al de diepte in: Is jullie huwelijk geworden wat jullie er van verwacht hadden? Wat wel, wat niet? Is het beter, minder goed? Benoem 2 dingen die goed gaan, maar wel blijvende aandacht nodig hebben. Benoem twee dingen die beter zouden moeten.
Aan het eind van dit eerste gesprek krijgt het echtpaar ook alvast enkele huiswerkopdrachten mee naar huis:

 • Bid elke dag met én voor de ander
 • Gedurende de APK-periode: geef elkaar elke week minstens één dagdeel. Beslis om de beurt hoe jullie dat dagdeel invullen.
 • Leg een dagboek aan voor de periode van de APK: richt het aan God, en schrijf op wat je van Hem leert betreffende je rol als man/vrouw/ouder. Leg het op een plek waar je huwelijkspartner het kan lezen.
 • Lees “Meer dan Liefde”, pp. 31-36; 55-113.
Het fundament en de liefde

<div>Icons made by <a href="http://www.freepik.com" title="Freepik">Freepik</a> from <a href="http://www.flaticon.com" title="Flaticon">www.flaticon.com</a> is licensed by <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" title="Creative Commons BY 3.0" target="_blank">CC 3.0 BY</a></div>“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” -Gen. 1:12

Hoe goed zijn jullie er in geslaagd om je ouders te verlaten en een eigen gezinscultuur te bouwen? Benoem eventuele irritaties.

In hoeverre is je huwelijkspartner je “maatje”? Huwelijkspartners horen geen geheimen voor elkaar te hebben. Zijn er dingen die je wel aan een vriend(in) zou vertellen, maar niet aan je huwelijkspartner? Waarom? Ben je bereid om alsnog je “hele binnenste” bloot te geven?

Een tweede onderwerp voor deze avond is “de liefde”: hoe ligt de verhouding tussen liefde en verliefdheid bij jullie? Zijn er concrete aandachtspunten? Zou je morgen weer met de ander trouwen? Waarom wel? Waarom niet?

Huiswerkopdrachten:

 • Maak een lijst van 10 concrete dingen hoe je de liefde voor je huwelijkspartner concreet vorm wil geven.
 • Maak een lijst van 10 concrete dingen hoe je zou willen dat de ander zijn/haar liefde voor jou concreet vorm zou geven.
 • Bespreek.
 • Doe!
 • Lees “Meer dan Liefde”, pp. 117-190.
Communicatie, rolpatronen en vergeving

Hoe verschillen jullie communicatiestijlen? Voegt dat toe aan jullie relatie, of is dat eerder een bron van, aanleiding voor conflict? Hoe?

Hoe geven jullie vorm aan jullie rolpatronen? Zijn hier concrete aandachtspunten die om verandering vragen?

Staan er nog dingen tussen jullie die beleden en/of vergeven moeten worden? Heb je de ander onrecht aangedaan, of doe je de ander onrecht aan? Hoe? Wees hierbij eerlijk en open, ook al is dat moeilijk!

Als laatste onderwerp voor deze sessie bespreken we: hoe goed ben je als “minnaar”. Kan je elkaar beter of minder goed behagen dan aan het begin van jullie huwelijk? Benoem concrete aandachtspunten.

Huiswerkopdrachten:

 • Belijd, in Gods aanwezigheid, eventuele dingen die nog vergeven moeten worden, en bespreek wat die vergeving concreet inhoudt.
 • Bespreek jullie “knopjes voor verliefdheid”.
 • Lees “Meer dan Liefde”, 193-272.
Seksualiteit en intimiteit

De drukte die werk, kerk en kinderen met zich meebrengen, zetten al te vaak de seksuele relatie van jonge echtparen onder druk. Daarom: becijfer voor jezelf jullie seksuele relatie op een schaal van 1 tot 7. Bespreek met elkaar waarom je dit cijfer gegeven hebt. Benoem concrete aandachtspunten, en maak afspraken hoe jullie hier voortaan mee om zullen gaan. Durf hierbij ook jullie agenda’s bespreekbaar te stellen!

Zijn er seksuele zonden die beleden moeten worden? Denk hierbij aan het heden, de tijd dat jullie getrouwd zijn, jullie verkeringstijd én de tijd daarvoor.

Bij seksualiteit hoort kinderwens. Loopt jullie kinderwens gelijk? Is jullie gezin “af”? Bespreek contraceptie. Ben je blij met hoe het nu loopt? Wat zijn de eventuele nadelen die je ervaart. Wat is jullie lange termijnvisie?

Schrijf apart op hoeveel tijd jullie per week als echtpaar samen doorbrengen? Zijn jullie lijstjes eensluidend? Bespreek.

Maak voor jezelf het “weekschema van je dromen”. Vergelijk en bespreek je prioriteiten. Wat zijn de concrete aandachtspunten?

Ouderschap, opvoeding en: “Hoe nu verder?”

Een huwelijk is niet enkel een echtpaar, maar tegelijk ook een gezin en onderdeel van een familie. Hoe goed houden jullie deze drie facetten in evenwicht?

Hoe geef je concreet invulling aan je vaderschap/moederschap? Beoordeel jezelf en de ander op een schaal van 1 tot 7 en bespreek dit met elkaar.

Hoe goed functioneren jullie als team in de opvoeding? Waar vullen jullie elkaar aan en waar zitten jullie elkaar in de weg? Beoordeel je teamwerk op een schaal van 1 tot 7 en bespreek dit met elkaar.

Slagen jullie er in om de aandacht evenwichtig over de kinderen te verdelen? Wat zijn de speciale noden van elk kind? Welke nieuwe noden kan je binnen afzienbare tijd verwachten?

En dan de grote vraag: “Hoe nu verder?”. Benoem de concrete aandachtspunten die uit jullie “huwelijks-APK” gekomen zijn, en vertaal ze in concrete actiepunten.

Formuleer doelstellingen: waar willen we zijn over een jaar, over 5 jaar, over 10 jaar…

Huiswerkopdrachten:

 • Schrijf elkaar een liefdesbrief. Verzin een geschenk dat de inhoud van deze brief symboliseert.
 • Het kan zinvol zijn om, naar aanleiding jullie “huwelijks-APK”, voor God en met één of twee getuigen je huwelijksbeloften te hernieuwen, met speciale aandacht voor deze doelstellingen.

Dirk Lemmens

Met toestemming overgenomen. Oorspronkelijk verschenen in :
Metamorfose, Magazine voor pastoraat en hulpverlening
24e jaargang, 4e kwartaal  2016, nr. 112, p. 22-23
http://www.metamorfosemagazine.org
© Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.